Một Sáng Mùa Thu

 Họa Sĩ:Nguyễn Lâm
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:60cm x 80cm